Lövångers Bygg banar väg för fortsatt tillväxt med ny fabrik

Lövångers Bygg, ledande tillverkare i Sverige av skräddarsydda byggsatser för bland annat garage, maskinhallar, stall, attefallshus och fritidshus har precis inlett byggnationer av ny fabrikslokal i Lövånger. Den nya fabriken som väntas vara i drift 2023 är en investering, och en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt för företaget.

Med ett unikt koncept för monteringsfärdiga byggsatser har Lövångers Bygg gjort det enkelt att bygga allt i från garage till maskinhall, utan hjälp av vare sig tunga maskiner eller hantverkare. Satsningen på moderna och utökade fabrikslokaler i Lövånger inleddes 2021 och är ett resultat av den ökade efterfrågan och stabila tillväxt som företaget haft en längre tid.

Vi har nyttjat befintliga lokaler till fullo sedan en tid tillbaka. Den nya fabriken är en investering i företagets framtida utveckling när vi fortsätter att satsa på tillväxt. Den nya fabriken ger oss möjlighet att fortsätta utveckla våra produkter och effektivisera produktionen på ett hållbart sätt, säger Jonas Sjölin, vd på Lövångers Bygg.

Utformningen av den nya fabriken sker i nära samarbete med arkitektbyrån Nordmark & Nordmark. Tillsammans har man skräddarsytt lokalerna utifrån verksamhetens och dess behov. Förutom lokaler för produktion, kontor och lager har man även valt att satsa mycket på gemensamma ytor för trivsel och friskvård.

Den nya fabriken innebär att vi får helt nya möjligheter att skala upp och effektivisera verksamheten samtidigt som vi kan erbjuda en riktigt trevlig och bra arbetsmiljö, fortsätter Jonas Sjölin, vd på Lövångers Bygg.

Byggnationer av den nya fabriken har inletts under 2022 och väntas vara i drift under 2023. Under en övergångsperiod fram till 2025 kommer man även bedriva verksamhet i befintliga lokaler. Genom att investera i en ny skräddarsydd fabrik öppnar man även upp för helt nya möjligheter till fortsatt utveckling av bolag och produkter. I och med att den nya fabriken tas i drift kommer även antal nya tjänster att tillkomma.

Det känns fantastiskt kul att ta detta kliv och fortsätta utveckla verksamheten och samtidigt bidra till fler arbetstillfällen här på orten. Trots rådande världsläge ser vi ljust på framtiden. Vi har riktigt bra produkter och vi ser att trenderna pekar i rätt riktning, vår tillväxt har alltid vilat på en stabil grund och nu tar vi nästa steg, avslutar Jonas Sjölin, vd på Lövångers Bygg.