9 frågor om golvbrunn i garaget

Det finns mycket att tänkta på när man bygger garage. Bland annat fuktkontroll och vattenavrinning. Vattenavrinning löses oftast med en golvbrunn, men vad är viktigt att tänka på när det gäller golvbrunn? Vi reder ut några vanliga frågeställningar.

1. Vad gäller med placering och lutning av golvbrunn i garaget?

När man förbereder sin grundläggning så ska man fundera på vilket sätt garaget kommer att användas. Man kan nämligen använda sig av små lokala fall, eller en eller flera stora lutningar till golvbrunnen. Det finns även olika typer av golvbrunnar beroende på vad som ska rinna ner eller anpassade brunnar efter önskade fall.

Generellt gäller att min lutning enligt GVK (AB Svensk våtrumskontroll) ska vara 7 mm/m och Max lutning ska vara 20 mm/m. Det sistnämnda för att undvika halkrisk. Då betongen ofta har tjockleken mellan 10-15 cm med ett armeringsnät i mitten, så är det lättare att göra kraftigare lutningar på en mindre yta jämfört med en stor. Lutningen bestäms därför oftast efter de förutsättningar man har med tanke på betongtjocklek.

Rekommendationen är att golvbrunnen placeras så att man undviker avlopp nära väggar. Ofta placeras därför dessa i centrum av bilplatsen eller bilplatserna. Det kan även finnas lokala fall under arbetsbänkar eller vid mindre avspolningsplatser, värmepumpar eller likvärdigt.

2. Kan man fixa golvbrunnen själv eller ska man ta hjälp av ett proffs?

Vi rekommenderar att man anlitar ett proffs för detta. Det är viktigt att golvbrunnen ligger i rätt nivå och på rätt plats när man gjuter. I efterhand är det inte roligt att konstatera att lutning eller placering blivit fel. När det gäller försäkring så ställs nästan alltid kravet, fackmannamässigt utförande.

3. Vad kan hända om man inte har en fungerade golvbrunn?

Har man glömt eller monterat golvbrunn fel så kan det få förödande konsekvenser när vattnet breder ut sig i byggnaden. Förutom att inventarier, maskiner och andra lösa föremål kan ta skada så kan även garagets bärande konstruktion påverkas. Även om man stoppar vattnet i tid och låter väggar torka upp så finns risken att mögelsporer börjar bildas.

Det finns egentligen inget krav på golvbrunn i de fall man anser att vatten eller annat flytande aldrig ska förekomma. Vi rekommenderar ändå alltid att sätta in golvbrunn i din byggnad då byggnadens användningsområde kan förändras över tid.

4. Kan golvbrunn i garage eftermonteras, om man har ett befintligt garage utan?

Inte helt smärtfritt, men det går att göra. Kontakta närmaste rörmokare och se vad som är möjligt för just ditt bygge.

5. Påverkar underlaget golvbrunnen i garaget?

Generellt så rekommenderar vi gjuten betongplatta till ett garage. I de fall förutsättningar gjort att man valt golvåsar istället så brukar man jobba med mindre lokala fall men lutningar och läge lika som betongplatta. Viktigt är då att man lägger in en tät golvmatta som sluter tätt mot golvbrunnen.

6. Påverkas bygget av golvbrunnen av isoleringen i garaget och av ventilationen i övrigt?

Nej, det påverkar inte isolering eller ventilation. Golvbrunnen i garaget har ett vattenlås som gör att det inte drar eller ger ifrån sig lukt.

7. Finns det olika typer av golvbrunnar för garage?

Vid verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten från garaget kan nå spill-eller dagvattennätet ska en oljeavskiljare monteras.

8. Behövs det bygglov och skall golvbrunnen besiktas innan den tas i bruk?

En nybyggnation som kräver bygglov ska alltid slutbesiktigas innan den tas i användning. Detta gäller även golvbrunnen.

9. Övriga råd gällande golvbrunn i garage?

Planera noga hur garaget ska användas så man får avlopp och andra fasta installationer på rätt plats INNAN man börjar bygga.

Du kan läsa mer om hur du planerar ditt bygge i vår artikel om saker att tänka på innan du börjar bygga ditt garage.