Lövångers Bygg investerar i ny fabrik

Lövångers Bygg, Sveriges ledande tillverkare av byggsatser för garage, fritidshus, maskinhallar och stall, står i fas att bygga en ny fabrik i Lövånger för att kunna möta den stora efterfrågan. Byggarbetet inleds 2022 och inflyttningen beräknas till 2023.

Allt fler upptäcker fördelarna med Lövångers Byggs unika byggsatser. Så pass många att företaget under en tid begränsats av sin befintliga fabrik. För att kunna möta efterfrågan har de därför köpt en industrilokal som de planerar att bygga om till en fabrik i världsklass.

– De sista tre åren har vi varit trångbodda i vår nuvarande fabrik. Vi har utvecklat och effektiviserat vår befintliga lokal och dess ytor så mycket vi kan med LEAN och ny teknik. Men i dagsläget är vi begränsade, både invändigt och utvändigt.
Vi behöver skala upp vår kapacitet för att kunna möta all efterfrågan. Vårt mål är ju att vi ska fortsätta växa, säger Jonas Sjölin, vd på Lövångers Bygg.

Den nya fabriken ska växa fram ur en äldre industrifastighet som återfinns efter e4:an strax norr om Lövånger. Fastigheten ska byggas ut och renoveras till att bli totalt 3000 kvadratmeter.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede av projektet. Närmast i tiden ligger många logistikfrågor kopplade till nya lokalen, som infarter och liknande, vilket är ett jättearbete som kommer pågå åtminstone ett halvår. Vi räknar med att kunna börja med resterande förberedelser under senhösten, för att sedan inleda det stora byggjobbet 2022 och inflyttning 2023.

Den nya fabriken möjliggör att Lövångers Bygg kan utöka sin bygg- och leveranskapacitet och samtidigt också fortsätta investera i landsbygden.

– Vi har valt att satsa i Lövånger istället för att flytta vår produktion till annan ort. Geografiskt sett har vi ett optimalt läge, nära e4:an, där logistik och transport kopplad till vår produktion är optimal. Vi tror på landsbygden och dess möjligheter, avslutar Jonas Sjölin, vd på Lövångers Bygg.