Sveriges första patent för träpanel på fasad

Lövångers Bygg har fått ett unikt patent på en ny spontad träpanel med vertikal ventilationskanal.

– Det är faktiskt första gången någon har lyckats få patent på en traditionell fasadpanel i trä, konstaterar Jonas Sjölin, vd för Lövångers Bygg.

Lövångers Byggs nya patent förenklar väsentligt den vertikala luftningen för stående spontad ytterpanel. Dessutom är den billigare och det går snabbare att montera.

Lövångers Byggs lösning är lika enkelt som genial. Med ett fräst spår på panelens baksida bildas en tillräckligt stor kanal för den vertikala ventilationen. Kanalen är en centimeter djup och fyra centimeter bred. Det bildar ett utrymme som är tillräckligt stort för att skapa en naturligt uppåtgående luftström. För att kanalen ska få plats har Lövångers Bygg gjort panelen något kraftigare än traditionellt.

Det finns flera olika typer av stående ytterpanel för byggnader där lockpanel, spontad och falsad panel hör till de vanligaste. Oavsett val av ytterpanel är den vertikala luftningen bakom panelen viktig för att föra bort eventuell genomträngande fukt. Detta förhindrar att fukt ligger an mot fasadpanelens obehandlade insida och med tiden bryter ner träet.

Med lockpanel löser man den vertikala ventilationen genom att distansera bottenbrädorna några centimeter och sedan täcka spåret med ett lock.
Problemet har varit spontad fasadpanel som inte har denna vertikala luftning utan endast horisontella fack, som inte får någon genomströmning. Ett problem som Lövångers Byggs nya spontade ytterpanel löser.

– Vår lösning utgår från forskning gjord vid Lunds universitet. Den visar att det krävs en kanal som är mer än en centimeter djup och en centimeter bred för att skapa en naturlig uppåtgående luftström. Vårt patent gäller därför all spontad panel som har spår över en-gånger-en centimeter, förklarar Jonas Sjölin.

Förutom att Lövångers Byggs spontade ytterpanel bidrar till högre kvalitet genom att lösa problemet med luftning så har den till en rad andra positiva effekter:

  • För det första går det mycket snabbare att montera Lövångers Byggs spontade ytterpanel. Tester visar att montagetiden förkortas med upp till 50 procent jämfört med traditionell lockpanel.
  • För det andra är det billigare per m2. Ungefär 10-15% jämfört med traditionell lockpanel.
  • För det tredje kan sågverken ta tillvara spån från fräsningen vilket innebär att prisskillnaden på råvara blir marginell.

– Estetiskt kommer ytterväggen också att se bättre ut än med traditionell spontad fasadpanel, då vår spontade ytterpanel upplevs kraftigare och är väldigt lik traditionell lockpanel, säger Jonas Sjölin.