Köpvillkor

Att köpa fritidshus, garage, stall eller maskinhall av oss är enkelt och tryggt. Här följer en beskrivning av de formella villkor du godkänner vid köp hos oss.

Order

När du inspirerats, funderat, fått offert och godkänt offerten för din byggnad måste du kontrollera om du behöver söka bygglov. Om du behöver bygglov är är det först när du fått bygglov som ett avtal med oss upprättas och en order på din byggnad läggs. Då vet vi att allt kommer i rätt ordning. Av oss får du då en skriftlig orderbekräftelse som tydligt visar vad vi kommit överens om, vad vi har åtagit oss att leverera och vad som är ditt åtagande. Det är också vid upprättandet av ordern som vi kommer överens om en leveransvecka som passar både dig och oss. Samtidigt kommer vi överens om betalningssätt. För alla prisuppgifter gäller den skriftliga offerten och dess giltighetstid samt den slutgiltiga ordern. Fraktkostnader baseras på rikstäckande landtransporter och specificeras separat på både offert och order.

Betalningsvillkor

För betalningsvillkoren gäller följande:
Faktura skickas normalt ut ca 4 veckor innan leverans. Inbetalning bör ske ca 2 veckor innan leverans för att uppfylla överenskommen leveransvecka. Bankgiro: 434-6318. Vi skickar sedan byggdelarna till er med lastbilstransport. Kontakta oss för sändningsnummer på telefonnummer: 0913-10540. När betalningen är slutförd och registrerad skickas byggdelarna från terminalen.

Leveransvillkor

När det gäller transporter och leveransdatum är dessa ungefärliga och baseras på leveransvecka från fabrik. Köparen ansvarar för att framkomlighet finns för lastbilstransporterna till byggarbetsplatsen och tillhandahåller själv lämpligt fordon för lossning från lastbil. Lövångers Bygg ansvarar inte för eventuella förbud, fel, avbrott eller förseningar i tillverkningen eller leveransen som kan orsakas av exempelvis brand, råvarubrist, arbetskonflikt, strejk eller andra liknande orsaker utanför vår kontroll. I händelse av något sådant kan vi tvingas förlänga leveranstiden eller annullera ordern, helt eller delvis.

Reklamationer

När det gäller reklamationer följer vi Konsumentköplagen 1990:932 § 1-49. Enligt Konsumentköplagen är reklamationstiden tre år. Köparen förbinder sig att meddela oss inom 60 dagar från överenskommen leveransvecka om man upptäcker bristfälligt material eller avvikanden från överenskommelsen i ordern. Köparen har rätt att ställa krav på ersättningen eller komplettering av byggnadsmaterial. Om inte annat har bestämts ska köparen skydda och hålla skadat eller tvivelaktigt material utan ytterligare bearbetning tills vi har möjlighet att inspektera och ge råd om disposition av sådana material. Under inga omständigheter skall något material återlämnas, omarbetas, eller skrotas av köparen utan skriftligt tillstånd från säljaren. Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt varor levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Vi ersätter inte för kostnader vid avbokning av hantverkare till följd av leveransförsening eller tillverkningsfel.

Annullering

Annullering av beställning efter ordererkännande kan inte ske utan kostnad för dig som kund. Våra byggnader är ingen lagervara utan tillverkas alltid efter order vilket ger oss rätt att debitera en annulleringskostnad beroende på hur långt planering/inköp/tillverkningens processen har gått. (normalt 5-10% av ordervärde)
6 veckor innan planerad leveransvecka kan man ej avboka sin order.