Attefallsgarage & förråd

Välj bland våra mest populära attefallsgarage och förråd eller rita ett eget efter dina behov. Våra attefallsbyggnader har samma höga kvalitet som våra vanliga garage men är anpassade efter byggreglerna för attefallshus och därmed bygglovsfria.