Stall

Det enkla sättet att bygga ett stall – precis som du vill ha det. Välj ett av våra mest populära stall eller rita ditt eget. För att göra det riktigt enkelt att hitta rätt har vi satt ihop några förslag av populära stallar. Här nedan hittar du olika storlekar att titta närmare på. Snabbt och enkelt.

Stall är en byggnad avsedd som bostad för boskapsdjur. I ett stall finns inredning med bås och boxar med mera.

För hästar gäller inredningen boxar där djuren uppehåller sig. Omgivande rum kan vara sadelkammare för förvaring av utrustning och foderkammare där hästens foder förvaras.

Enligt svensk djurskyddslag är det numera förbjudet att bygga nya stall med spiltor. Man ska istället inreda med boxar. Äldre spiltor är än så länge tillåtna att använda. Vid ny- eller ombyggnad ska man bygga så att djuren får största möjliga sociala kontakt.

Hos Lövångersbygg bestämmer du själv hur ditt stall ska se ut och har därmed makten att påverka slutpriset. Genom ett standardiserat byggsystem i trä och en digitaliserad kundresa lyckas vi hålla prisbilden på en låg nivå. För att du ska kunna budgetera och beräkna hur mycket ditt stall kommer att kosta, kan du antingen bygga ihop din byggnad i vår 3D-konfigurator, kolla våra färdiga paketalternativ eller kontaktar våra säljare som gladeligen hjälper dig vidare.

Det är möjligt! Om din byggnad klassas som en ekonomibyggnad. Vad anses då som ekonomibyggnad?

En ekonomibyggnad är en byggnad som inte är ämnad för boende, utan som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande. En förutsättning för att bygga en ekonomibyggnad utan krav på bygglov är att:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
 • Det bedrivs ett aktivt jordbruk på fastigheten.
 • Att ekonomibyggnaden är till för jordbrukets behov.

Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och garage för jordbruksmaskiner.

Fördelen med att köpa prefabricerade väggmoduler av husleverantör är att modellerna är genomtänkta och beprövade. Tekniska beskrivningar och viktiga dokument följer alltid med. Det gör din köpresa enklare och tryggare.

 • Låt dig inspireras av produkter från hemsida.
 • Begär kostnadsfri offert så att priset och dina val blir som du tänkt dig.
 • Kolla om du behöver bygglov. Om det behövs så finns ritningar att ladda hem direkt.
 • Lägg order och bestäm leveransvecka
 • Betalning sker vid leverans, inga förskottsbetalningar krävs.
 • Leverans med lastbil.

Köper man prefabricerade väggmoduler av husleverantör så kommer byggnaderna kompletta och har tydliga montagebeskrivningar. Tekniska beskrivningar och viktiga dokument följer alltid med. Det gör din montageresa betydligt enklare och tryggare.

 • Montera syll
 • Montera väggblock
 • Montera väggband
 • Montera takstolar
 • Montera undertak
 • Montera tillval som yttertak, isolering, fönster, dörrar och portar
×
Person

Osäker hur du ska bygga?

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram nåt som passar.

+46 0913-105 40 Maila oss